Poznaj naszą ofertę

Sprawdź, czym się zajmujemy.

Audyty firmowe

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych to analiza zgodności systemu ochrony danych osobowych w organizacji, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa…

Dokumenty dla GIODO

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na przejęciu przez specjalistę obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)…

Monitoring wizyjny

W celu dokonania kompleksowej analizy monitoringu wizyjnego z punktu widzenia wymogów przepisów z zakresu ochrony danych osobowych…

Consulting i Szkolenia

Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji…

Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej o naszej firmie

ABI4S to firma, oferująca  rozwiązania w zakresie  bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony danych osobowych w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych). Wspieramy procesy przetwarzania informacji w podmiotach gospodarczych, przygotowujemy brakujące dokumenty w celu spełnienia wymogów ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności…

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami!

Wybierz wygodną dla siebie formę kontaktu!

+48 601 17 60 17

info@abi4s.pl