ABI4S to firma, oferująca  rozwiązania w zakresie  bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony danych osobowych w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych). Wspieramy procesy przetwarzania informacji w podmiotach gospodarczych, przygotowujemy brakujące dokumenty w celu spełnienia wymogów ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności.

Administracja Bezpieczeństwem Informacji w ten sposób wpisuje się w założenia stanowiska Inspektora Ochrony Danych w większości firm ich powołanie będzie obowiązkowe, podczas gdy obecnie istnienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie jest kwestią wyboru. Te zmiany to wynik przyjętego w maju 2016 r. przez Unię Europejską nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Kraje członkowskie muszą stosować nowe regulacje od 25 maja 2018 r.

Przygotowanie poniższych dokumentów stanowi obowiązek ustawowy każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym;
  • Rejestr zbiorów danych;
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z ewidencją.

Andrzej Neczaj –  ekspert  i doradca w instytucjach samorządowych, placówkach służby zdrowia oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kwalifikacje:

– Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001/2013  TUV

– Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie   – „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”

– Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”