Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Deklarujemy wsparcie oraz konsultacje dla Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych oraz procedur bezpieczeństwa wdrożonych przez Administratora Danych.

  • “Bezpieczeństwo danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.”
  • “Ochrona danych osobowych w mojej firmie.”
  • “Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.”
  • “Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.”
  • “Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych.”
  • “Ochrona danych osobowych w urzędzie.”
  • “Informatyzacja oraz Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) w placówkach publicznych.”