System telewizji przemysłowej CCTV – do czego służy i jakie są jego zalety:

 • do zadań monitoringu należy dozorowanie terenu, domu, firmy, czy pracowników
 • montaż monitoringu możliwy jest do wszelkiego rodzaju obiektów tj: małych sklepów, domków jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, restauracji, firm prywatnych, szkół, urzędów, dużych hal produkcyjnych, itd.
Monitoring w firmie (monitoring przemysłowy) – korzyści:
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i pracodawcy
 • zabezpieczenie przed kradzieżami, zarówno ze  strony klientów jak i pracowników
 • ochrona przed wstępem osób niepowołanych na teren zakładu
 • kontrola jakości i ilości pracy osób pracujących
 • dyscyplinowanie pracowników
 • dozór nad mieniem firmy
 • poprawa funkcjonowania firmy, w dalszej konsekwencji zwiększenie zysków
 • montaż telewizji przemysłowej zmniejsza koszt ubezpieczenia obiektu
Monitoring w domu – korzyści:
 • będąc w domu wiesz co się dzieje wokół domu, kto stoi przy bramie, kontrolujesz dzieci bawiące się na podwórku, itp.
 • jeśli jesteś poza domem – w każdej chwili możesz skontrolować swoją posesję poprzez podgląd online w komputerze czy smartfonie
 • w przypadku braku stacjonarnego internetu można zainstalować monitoring gsm, który wykorzystuje sieć komórkową i w swoim telefonie możesz podglądać zdarzenia z terenu posesji
 • jeśli nastąpi kradzież czy inne niepożądane działanie, nagranie z rejestratora pozwoli na jego odtworzenie na ekranie
 • system monitorowania domu to doskonałe uzupełnienie systemu alarmowego, razem tworzą integralny system ochrony naszego domu
 • inwestujesz raz, zapewniasz sobie spokój i bezpieczeństwo na lata, jedyne co potem zlecasz to konserwacja kamer
 • monitoring domku jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz jego otoczenia to w obecnych czasach to coraz częstszy standard
Na co w związku z tym należy zwrócić uwagę?

W celu dokonania kompleksowej analizy monitoringu wizyjnego z punktu widzenia wymogów przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, najlepiej odnieść się do 5 filarów ochrony danych, na które składają się:

 1.  Legalność przetwarzania danych osobowych,
 2.  Świadomość osób przetwarzających dane osobowe,
 3.  Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
 4.  Obowiązki rejestracyjne,
 5.  Obowiązki informacyjne.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku monitoringu stanowi zazwyczaj art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a więc tzw. prawnie usprawiedliwiony cel. Dane te przetwarzanie są bowiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa w określonym obszarze. W odniesieniu do filaru 2 i 3 należy m.in.:

 • uwzględnić zbiór danych w dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024, dalej Rozporządzenie) –dotyczy to m.in. wykazu zbiorów i opisu ich struktury,
 • zweryfikować umiejscowienie kamer (nie mogą one – np. poprzez zainstalowanie ich w toaletach, pomieszczeniach socjalnych czy też poszczególnych pomieszczeniach biurowych – prowadzić do naruszenia prywatności),
 • wydać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom uzyskującym dostęp do wskazanych danych i uwzględnić je w ewidencji (art. 37 i 39 UODO),
 • zweryfikować spełnianie przez system służący do monitoringu wymogów Rozporządzenia,
 • ustalić, czy dane ze zbioru są powierzane (np. ochronie, pomiotom świadczącym usługi informatyczne) – czy zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 31 UODO)?

Stosowanie monitoringu wizyjnego jest zagadnieniem, które każdy Administrator danych powinien przeanalizować z punktu widzenia przepisów ochrony danych osobowych. Wymaga to jednak uwzględnienia specyfiki wskazanego procesu.

Aby ułatwić Państwu to zadanie, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, która z pewnością pomoże zweryfikować, czy w Państwa organizacji kwestia ta jest uregulowana.